פאנלים סולאריים הם אמצעים המאפשרים לכל המעוניין להפיק אנרגיה דרך השמש. הזווית המשופעת שלהם, והמרחק בינהם, מאפשר לנצל באופן מיטבי את אור השמש, לאגור אותו ולבצע בו שימוש במקביל או במקום מערכת החשמל הביתי. מה תפקידו של המצבר במערכת פאנל סולארי? ומה ההבדלים בינהם?

מה תפקידו של המצבר במערכת פאנלים סולאריים ?

על מנת להבין את תפקידו של המצבר, חשוב להבין ראשית את מבנה המערכת של הפאנלים הסולאריים.
מערכת פאנל סולארי היא מערכת הסעה של אנרגיה. היא מסיעה את אנרגיית השמש בזרם של 24 וולט וממירה אותה לזרם החשמל הביתי 220 וולט.
מבנה המערכת כולל את הרכיבים הבאים:

פאנלים סולאריים שמותקנים על גג משופע או ישר (באמצעות מתקן, אשר מפריד בין הפאנלים השונים, ויוצר את השיפוע הנדרש כ 24 מעלות, ניתן להתחיל עם מספר מצומצם של פאנלים ולהגדיל בהתאם לצריכה) קולטים את האנרגיה מהשמש, ומסיעים אותה אל עבר המצבר.
בטרם בחירת הפאנלים, יש לחשב את הצריכה היומית הנדרשת לייצור ביחס לשש שעות שמש חזקה במהלך היום.

בקר סולארי- שמחובר למתח של 24 וולט או 12 וולט, והוא זה שממיר את המתח הגבוה יחסית, שנוצר על גבי הפאנלים למתח נמוך יותר, שמותאם למצבר, כך שישמר לאורך זמן.

המצבר- המצבר משמש גם כמטען. מחובר לזרם ישיר 24 וולט, או 12 וולט. (זרם של 24 וולט ישמש כהכנה לבניית טורבינת רוח בהמשך)

קיימים שני סוגי מצברים:
מצברים אטומים, שאינם דורשים תחזוקה, ומצברים מוצפים.
המצברים האטומים, שאינם דורשים תחזוקה, מתאימים לשימוש ביתי, עם מעט מחזורי טעינה ביחס למצברים המוצפים. מצברים אלו מתאימים למערכות, אשר נתמכות גם במערכת חשמל או גנרטור.
המצברים המוצפים, יכולים לפרוק את האנרגיה, שבהם ולהיטען בשנית, הם עמידים יותר, ומתאימים לשימוש מסיבי. מצברים אלו מתאימים יותר, כאשר המערכת מספקת את מקור החשמל העיקרי, ובמקומות בהם קיים אור שמש מוגבל.

מעבר לכך:
נדרש לשלב ממיר מתח, אשר הופך את חשמל ה 24 וולט ל 220 וולט, כפי שמקובל בישראל.
וארון נתיכים והארקה, שנועד להבטיח את טיב, בטיחות והמשך העבודה של הרכיבים, שעלולים לסבול מזרם פתאומי גבוה של מתח חשמלי.

 

תפקידו של המצבר במערכת פאנלים סולאריים

כפי שניתן לראות, תפקידו של המצבר הוא לאגור אנרגיה, הנקלטת על גבי הפאנלים הסולאריים. המצבר הוא רכיב חיוני ומרכזי במערכת וראוי להתאים אותו לתנאי השטח.
מצברים אטומים יתאימו לסביבות בהם קיימת הצפה של אור שמש, שכן יש בהם יכולת אגירת אנרגיה טובה, והם אינם מאבדים מהאנרגיה שלהם באיטיות. לעומת מצברים רטובים, שפורקים את האנרגיה בקצב איטי, ומתאימים יותר לסביבות בהן קיימת שמש מוגבלת, והשימוש הנדרש באנרגיה, שהם מפיקים הוא אינטנסיבי יותר.